Arbetsledarutbildning – Företagsanpassad utbildning

Arbetsledarutbildning

Arbetsledarutbildning för nya arbetsledare. Arbetsledarutbildning för nya arbetsledare behövs, eftersom det blir allt vanligare att duktiga medarbetare belönas med en roll som arbetsledare för den grupp de varit medlemmar i. En rolig utmaning, men den kräver insikt i ledarrollen och förberedelser för de krav som väntar. Kunskap och förståelse för hur helheten i organisationen hänger ihop och samverkar är viktigt och, inte minst, kunnande om hur människor reagerar, interagerar och samarbetar är mycket viktigt. Svårigheten med att gå från grupprollen in i arbetsledarrollen är bland annat att bli ”chef” över sina tidigare kollegor. Från att ha varit på samma nivå har du nu tagit ett kliv uppåt och de är kvar. Det kan skapa avundsjuka och bitterhet, vilket kan visa sig i form av ovilja att följa dina förslag och direktiv. Genom att gå en utbildning, helst innan eller alldeles i början av din nya tjänst, blir du uppmärksam på vad du kan förvänta dig av din första tid som ledare. När du blir medveten om vilka falluckor som finns runt omkring dig, blir du inte överrumplad när knepiga situationer uppkommer.

Arbetsledarutbildning ger dig försprång

I och med att du kan komma att bemötas på ett annat, och för dig främmande, sätt än tidigare kan vara svårt att tackla detta nya förhållande till dina forna kollegor. Det är lätt att du står kvar med ena foten i gruppgemenskapen och har andra foten i det nya ledarskapet. I vissa grupper fungerar detta utmärkt och alla lär sig att acceptera din nya roll, men ibland fungerar det sämre. Oftast är detta fallet om fler i gruppen konkurrerat om samma tjänst. Under utbildningen får du verktyg för att hantera olika sorters scenarios och du kommer att känna större säkerhet och trygghet när du inleder din nya yrkesbana.

Arbetsledarutbildning | Kursinnehåll

Grunderna inom ledarskap

Från gruppmedlem till arbetsledare

Motiverande ledarskap

Att coacha medarbetare

Gruppens utveckling

De olika rollerna i teamet

Konsten att lyssna och ge feedback

Arbetsledarens roll i konflikter

Arbetsledarutbildning Ledarskapsutbildning

Arbetsledarutbildning

Våra utbildningar

Arbetsledarutbildning

Arbetsledarutbildning - Företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Besvärliga människor

Besvärliga människor - företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Kund- och klagomålshantering

Klagomålshantering - Företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Kundservice i världsklass

Kundservice som företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal som företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Projektledning i praktiken

Projektledare i företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

© foretagsanpassad-utbildning.se