Besvärliga människor – företagsanpassad utbildning

Besvärliga människor - företagsanpassad utbildning

En populär företagsanpassad utbildning hos oss är den som lär ut hur man hanterar och bemöter besvärliga människor. Besvärligheter kan uppstå inom olika delar av organisationen, till exempel bland kollegor, mellan en chef och en eller flera medarbetare eller mellan företaget och en kund.

Svårigheten med besvärliga människor ligger egentligen i att vi inte känner till hur vi ska agera när situationen börjar spåra ur eller då människor beter sig högljutt, argt eller okontrollerat. Nyckeln hittar vi alltså i att lära sig mer om mänskligt beteende och ta reda på varför just jag upplever en person som jobbig. Alla tycker ju inte samma sak om en människa och vi har olika sätt att ta itu med problemsituationer. Man kan ignorera, lyssna tålmodigt, hålla med för husfridens skull, bli arg, bli ledsen eller helt undvika personen i fråga.

Företagsanpassad utbildning förbereder medarbetarna

Genom att lära sig mer om både sig själv och det mänskliga psyket får man många aha-upplevelser och ju mer man förstår, desto bättre klarar man av att hantera besvärliga människor. Förståelsen är A och O, eftersom i stort sett alla riktigt jobbiga personer har en ryggsäck med sig, full av negativa upplevelser och undanträngda upplevelser. Dessa triggas igång av olika händelser eller ligger där och pyr hela tiden. Sedan kan det också helt enkelt vara så att vi inte går ihop med personen i fråga. Personligheterna ligger alltför långt ifrån varandra för att kunna mötas på ett neutralt sätt. Om man är medveten om att det är så, blir det lättare att acceptera att så är fallet och helt enkelt bara släppa problemet. En företagsanpassad utbildning för verksamhetens medarbetare och chefer ökar medvetenheten om våra olikheter och gör att vi lättare förstår och tolererar varandra.

Besvärliga människor | Kursinnehåll

Känn igen olika personlighetstyper
Färger hjälper till att sortera olika besvärliga beteendenden
Att veta hur du löser en besvärlig situation
Långt mellan personlighetstyperna – vad göra?
Under angrepp – reaktioner
Hitta lösningar
Att förebygga jobbkonflikter
Tolkningsmisstag
Avundsjuka, mobbning och gränssättande
Handlingsplan på arbetet underlättar
Har bara chefen ansvar?

Besvärliga människor nu

Besvärliga människor

Våra utbildningar

Arbetsledarutbildning

Arbetsledarutbildning - Företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Besvärliga människor

Besvärliga människor - företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Kund- och klagomålshantering

Klagomålshantering - Företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Kundservice i världsklass

Kundservice som företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal som företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Projektledning i praktiken

Projektledare i företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

© foretagsanpassad-utbildning.se