Chefsutbildning i arbetsrätt – Hjärtum Utbildning

Praktisk chefsutbildning i arbetsrätt

Vilken bransch du än jobbar inom som chef är det viktigt att du har grundläggande kunskaper i juridik och speciellt inom arbetsrättens område. Det är först och främst du som chef som ska kunna agera juridiskt rätt i förhållande till dina medarbetare. Känner du att detta är ett område där du har bristande kunskaper finns det chans att gå chefsutbildning hos Hjärtum Utbildning.

Arbetsrätt är ett område alla som arbetar borde ha i alla fall lite koll på. Som chef kan det vara än viktigare med tanke på att du är ledaren för organisationen eller guppen. Du ska kunna det som gäller i förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare om det så handlar om Lagen om anställningsskydd eller om integritetsfrågor. Du ska veta hur era kollektivavtal påverkar arbetsrätten? Hur fungerar en uppsägning eller en rekrytering? Vilka rättigheter och skyldigheter har parterna? Allt detta är viktiga delar av din kunskap inom arbetsrätt. Har du inte de relevanta kunskaperna inom arbetsrätt kan det gå väldigt fel. Du kan hamna i situationer som ger dig eller organisationen dåligt rykte. En organisation som har en ledning som alltid agerar rätt blir en organisation som många vill arbeta inom tack vare att medarbetarna känner sig trygga och rättvist behandlade. Under en chefsutbildning kan du få hjälp med att hitta rätt och få de kunskaper du behöver.

Chefsutbildning i arbetsrätt erbjuder Hjärtum utbildning. Här lär du dig om den juridik som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Att gå en kurs på ett par dagar i arbetsrätt är väl investerade dagar som kommer ge dig trygghet i din chefsroll. Du får kunskaper och verktyg som hjälper dig handla rätt som chef i alla situationer. Har du kunnande inom arbetsrätt känner sig din anställda trygga och du kommer att känna dig säker i din roll som chef.

Arbetsrätt nu

Arbetsrätt

Våra utbildningar

Arbetsledarutbildning

Arbetsledarutbildning - Företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Besvärliga människor

Besvärliga människor - företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Kund- och klagomålshantering

Klagomålshantering - Företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Kundservice i världsklass

Kundservice som företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal som företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Projektledning i praktiken

Projektledare i företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

© foretagsanpassad-utbildning.se