Företagsanpassade utbildningar

Företagsanpassade utbildningar

Exempel på företagsanpassade utbildningar:

• Coachande ledarskap

• Ekonomi för chefer

• Ekonomi för icke ekonomer

• Kassaflödesanalys / Nyckeltalsanalys

• Kund- & klagomålshantering

• Kundbemötande och kundservice

• Medarbetarsamtal / Utvecklingssamtal

• Presentationsteknik

• Projektledning

• Retorik – konsten att övertyga

• Utbilda och informera andra

• Hantera besvärliga människor

• Bygga team

Företagsanpassade utbildningar för högre kompetens

En skräddarsydd och företagsanpassad utbildning är ett bra alternativ när man vill höja kunskaper och kompetens på arbetsplatsen. Vi erbjuder möjligheten att skapa företagsanpassade utbildningar utifrån våra öppna utbildningar så om du inte hittar direkt vad du söker så surfa runt bland de öppna utbildningarna på hjartum.se eller skicka en förfrågan till oss.

Företagsanpassade utbildningar ger ökad lönsamhet

Hjärtum Utbildning anordnar företagsinterna kurser, skräddarsydda efter era speciella önskemål eller anpassade från vårt ordinarie utbud. En intern kurs inom företaget är både kostnadseffektiv och tidsbesparande, bl a eftersom ni kan undvika resor och övernattningar för era anställda. En skräddarsydd och företagsanpassad utbildning är ett bra alternativ när man vill höja kunskaper och kompetens på arbetsplatsen.

Kontakta oss för mer information eller offert direkt: info@hjartum.se

Fördelar med företagsanpassade utbildningar

En företagsintern kurs anpassad för er organisation medför flera fördelar, t ex:

• Utbildningens innehåll, upplägg och nivå anpassas till era specifika behov

• Ni bestämmer själva datum för utbildningen så det stämmer med företagets verksamhet

• Sekretessen bibehålls i och med att inga utomstående deltar

• Deltagarna kan utbyta erfarenheter och kunskaper från den egna organisationen

• Hela arbetsgrupper får aktuell information och kunskaper samtidigt

Företagsanpassade utbildningar på företaget

Ledarskapsutbildning

• Att leda och utveckla team

• Att utvecklas som ledare

• Coachande ledarskap

• Ledare men inte chef

• Ny som chef

• Ny som ledare

Kommunikationsutbildning

• Argumentationsteknik

• Att sälja med hjärtat

• Besvärliga människor

• Förhandlingsteknik

• Försäljning för icke säljare

• Konflikthantering

• Kund- och klagomålshantering

• Kundbemötande

• Kundservice i världsklass

• Lönesamtal

• Medarbetarsamtal – Utvecklingssamtal

• Presentationsteknik

• Retorik – Konsten att övertyga

• Utbilda och informera

Projektledarutbildning

• Projektledning i praktiken

Ekonomiutbildning

• Bokslutsarbete och deklaration

• Ekonomi- för chefer

• Ekonomi för icke ekonomer

• Kassaflödesanalys

• Nyckeltalsanalys

Personlig effektivitet

• Personlig effektivitet

Från behov till företagsanpassade utbildningar

Utbildningen läggs upp efter förhållandena på ditt företag, med utgångspunkt från deltagarnas behov och tidigare kunskaper. Utbildningen kan genomföras på företaget eller i valfri lämplig lokal. Tillsammans med våra utbildningsledare analyserar och identifierar vi kompetensbehovet som föreligger på företaget. Utbildningen anpassas och skräddarsys sedan efter behovet. Vi utformar ett utbildningsprogram med tillhörande offert. Vi planerar, genomför och följer upp utbildningen.

Tillgodosedda utbildningsbehov ökar lönsamheten

Målsättningen med våra företagsanpassade utbildningar är att ta fram ett utbildningsprogram anpassat efter ert företags behov och på så sätt stödja er i att skapa bättre förutsättningar för en stabilare företagsutveckling. Då kompetensen ytterligare höjs på företaget efter en anpassad utbildning, blir konsekvenserna oftast stärkta kundrelationer, nya uppdrag, ökade marknadsandelar och därmed ökad lönsamhet. Företagsanpassade utbildningar stärker kompetensen i företaget.

Skräddarsydd utbildning – 16 år i branschen

Behovet av skräddarsydd utbildning kan se mycket olika ut hos våra kunder. Vi arbetar med att utforma och genomföra relevanta företagsanpassade utbildningar utifrån kundens verkliga behov. Tillsammans med kunden utformar vi anpassad utbildning som passar exakt ert företag eller organisation avseende innehåll, omfattning och utbildningsformer.

För oss innebär att en skräddarsydd utbildning att ni kan hämta kunskap från olika områden. Ni avgör vilka inslag av kompetensområden som skall ingå i utbildningen. En skräddarsydd utbildning inom försäljning kan även innefatta argumentation och retorik. Hjärtum Utbildning ger exempelvis öppna utbildningar inom ledarskap, kommunikation, projekt & metod samt ekonomi. Efter genomförd utbildning utvärderar vi tillsammans med er och för att säkerställa att ni blir nöjda som kund och att vi levererar bra utbildningar.

Företagsinterna kurser | Företagsintern kurs

Företagsinterna kurser är en av våra styrkor. Ibland är det lättare om vi genomför utbildningen på plats hos dig. Är ni en grupp från samma företag som vill gå en kurs eller en kombination av kurser så tveka inte, kontakta oss för prisuppgift och offert på en företagsintern kurs. Vi har 16 års erfarenhet av att anordna företagsintern kurs på plats hos kunden. Företagsintern kurs kan med fördel skräddarsys för företag och organisationer. Ofta utgår kunden utifrån vårt gedigna utbud av de öppna kurserna, som presenteras i inledningen på denna sida. Därefter inleds en diskussion med oss om en företagsintern kurs anpassad till er organisation.

Anpassad utbildning

Hur pass omfattande er företagsutbildning ska vara bestämmer ni. Kanske är ett visst område speciellt intressant för er att fördjupa er i. Graden av förkunskaper kan också vara med och styra innehållet i en företagsanpassad utbildning, vilket gör det lättare att hamna på rätt utbildningsnivå. Utbildningssättet kan ni också vara med och påverka, med grupparbeten, diskussioner, brainstorming mm. En skräddarsydd utbildning kan även vara en del av ett utvecklingsarbete i er verksamhet och byggas på med mer avancerade nivåer under en längre tid.

Företagsutbildning

En företagsutbildning har även fördelen av att alla frågeställningar som tas upp kan diskuteras fritt, utan att ni behöver tänka på externa deltagare. Sekretessen bibehålls därför och viktiga ärenden kan också ingå som en del av undervisningen och lyftas fram på ett sätt som bara fungerar på företagsanpassade utbildningar. Det skapar större engagemang hos deltagarna och ger också mycket bra förutsättningar för utveckling av verksamheten. Deltagarna får goda möjligheter att utbyta relevanta erfarenheter med varandra under er företagsutbildning, och verksamhetsspecifika frågor kan avhandlas och diskuteras på ett samlat och effektivt sätt.

Företagsanpassade utbildningar nu

Företagsanpassade utbildningar

Våra utbildningar

Arbetsledarutbildning

Arbetsledarutbildning - Företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Besvärliga människor

Besvärliga människor - företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Kund- och klagomålshantering

Klagomålshantering - Företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Kundservice i världsklass

Kundservice som företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal som företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Projektledning i praktiken

Projektledare i företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

© foretagsanpassad-utbildning.se