Klagomålshantering – Företagsanpassad utbildning

Företagsanpassad utbildning i klagomålshantering unik för era behov

En företagsanpassad utbildning inom klagomålshantering handlar om att skapa en organiserad, professionell och effektiv kundtjänstfunktion, där varje medarbetare vet hur han eller hon ska agera i alla klagomålssituationer. Det handlar främst om att hantera klagomål konstruktivt, att få till stånd lösningar som passar både kunden och företaget samt att följa upp och återföra erfarenheter till övriga i organisationen. Det företag som värnar om att bli framgångsrika inom dessa områden är de som har störst framgång i dagens hårt konkurrensutsatta näringsliv. En kurs, speciellt framtagen för att passa er unika situation, lär ut strategier och tekniker för allt detta.

Klagomålshantering utmärkt som företagsanpassad utbildning

Att klagomålsfunktionen på företaget är organiserad och strukturerad är mycket viktigt, inte bara för kundservicens skull utan även för personalens skull. Att arbeta i kundtjänst och möta en riktigt besvärlig och missnöjd kund och sakna handlingsplan för hur man ska agera skapar en olustkänsla och kan ibland utmynna i en allmän rädsla för kunderna. Nästa kund kan ju vara lika jobbig som den som kom in här om dagen och efter det mådde man jättedåligt. En företagsanpassad utbildning är ett gyllene tillfälle att dra upp gemensamma riktlinjer, under professionell ledning från våra duktiga föreläsare. Efter kursen är medarbetarna mer beredda att bemöta varje kund med större självkänsla och säkerhet, vilket gynnar både kunderna och företaget.

Kund- och klagomålshantering | Kursinnehåll

En kundtjänst som skapar mervärde
Från att vara missnöjd till nöjd kund
Att ta hand om klagomål är bland det viktigaste ni kan göra
Förstå hur kunden ser på saken
Strukturerad klagomålsbehandling
Organiserad uppföljning
Konsten att bemöta olika personligheter
Företroendeskapande
Förväntningarna hos den missnöjda kunden
Telefonen – ett bra verktyg
Motivation när det känns tungt
Bra hantering av besvärliga kunder
Att styra samtal med hjälp av frågor

Klagomålshantering nu

Klagomålshantering

Våra utbildningar

Arbetsledarutbildning

Arbetsledarutbildning - Företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Besvärliga människor

Besvärliga människor - företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Kund- och klagomålshantering

Klagomålshantering - Företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Kundservice i världsklass

Kundservice som företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal som företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Projektledning i praktiken

Projektledare i företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

© foretagsanpassad-utbildning.se