Kundservice som företagsanpassad utbildning

Kundservice nu

Kundservice

Kundservice som företagsanpassad utbildning

Företagsanpassad utbildning inom området kundservice är ett av våra mest sålda arrangemang till företag. I stort sett alla företag och organisationer behöver kontinuerligt jobba med kundservice och kundbemötande för att kunna matcha de krav från kunderna som finns idag.

Dagens köpare kräver av kundservice snabba svar, snabba leveranser och snabb support. Internet gör att kunder enkelt kan jämföra priser och erbjudanden med varandra och de förväntar sig att beställningar kan göras enkelt på nätet och administreras omgående.

Företag i framkant vet att de måste ge effektiv och fungerande kundservice och även att de måste vara konsekventa. Alla inom kundtjänsten ska agera på samma sätt vid klagomål och reklamationer och alla ska veta vilka de kan vända sig i olika lägen.

Genom att köpa in en företagsintern kurs inom kundvård ges möjlighet att utbilda alla medarbetare i samma saker, samtidigt. Det är ett ypperligt tillfälle att arbeta med gemensamma riktlinjer och att sprida dessa i organisationen. De allra flesta som arbetar med kunder vill ge ett bra kundbemötande, men ofta faller de goda intentionerna på avsaknaden av redskap när situationen blir besvärlig eller då kunden klagar. Man vet helt enkelt inte hur man ska agera och kundservicen blir lidande.

En företagsanpassad utbildning inom kundservice betalar sig

Att avsätta några dagar för att gemensamt arbeta med kundservicefrågor lönar sig i längden. Att förpacka det hela i en företagsanpassad kurs underlättar enormt för HR-funktionen inom företaget. Man kan plocka in de bitar som passar och man vet att den eller de föreläsare som kommer är specialister inom sitt område och har mångårig erfarenhet av kundvård. Inga frågor är för små och inga för stora. Det är också kostnadseffektivt, eftersom ni kan hålla till på er egen ort och sparar hotell- och resekostnader.

Kundservice | Kursinnehåll

Den viktiga kommunikationen och dess olika verktyg
Tydligheten är A och O
Förväntningar hos kunderna
Problematiska kunder – så här bemöter du dem
Att bli proffs på att ta hand om besvärligheter
Långsiktiga kundrelationer – före köp, under köp och efter köp
Din röst och hur du använder den
Nöjda kunder – varje kundmottagares mål
Din egen motivation – hitta dina energigivare
Du är ditt eget varumärke
Lär dig använda både ord, mimik och kroppsrörelser optimalt

Våra utbildningar

Arbetsledarutbildning

Arbetsledarutbildning - Företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Besvärliga människor

Besvärliga människor - företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Kund- och klagomålshantering

Klagomålshantering - Företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Kundservice i världsklass

Kundservice som företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal som företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Projektledning i praktiken

Projektledare i företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

© foretagsanpassad-utbildning.se