Projektledare i företagsanpassad utbildning

Ny som projektledare företagsanpassad utbildning

Är du ny som projektledare passar kursen Projektledning i praktiken passar utmärkt, och även som företagsanpassad utbildning. Och det eftersom du får lära dig i praktiken använda dels projektmallar och projektmetodik, dels förklara vilka förväntningar, krav och befogenheter projektledarna inom företaget ska ha. Genom gemensamma regler och en tydlig beslutsordning underlättas arbetet i alla projekt som pågår inom organisationen. Våra duktiga experter inom projektledning har själva arbetat länge med projekt och känner till alla fallgropar som man kan trilla i. En företagsintern kurs gör att ni undviker de vanligaste misstagen och kan koncentrera kraft och resurser där de hör hemma, nämligen i projektets framgångsrika genomförande.

Företagsanpassad utbildning för ny som projektledare

Oavsett om projektet är litet eller stort är alltid syftet att nå fram till ett mål. För att komma dit krävs planering, resurser och tid. Dessa parametrar måste vara tillgodosedda, eftersom de utgör grunden i alla projekt. När denna bas är lagd kan projektledaren gå vidare och strukturera projektgruppen så att varje medlem har sitt tydliga ansvar och sin väldefinierade roll. Milstolpar kan specificeras och mallar kan börja användas. Under en företagsanpassad utbildning i projektledning lär sig den som är ny som projektledare av ett projektet precis hur han eller hon ska arbeta för att metodiskt och säkert få arbetet att stadigt fortskrida mot målflaggan. När målet är uppnått vet projektledaren hur uppföljningen ska gå till och hur erfarenheter ska återföras ut i organisationen. Ett framgångsrikt projekt får sitt slut och målet är uppnått, i tid och inom resursramen.

Projektledning i praktiken – Ny som projektledare | Kursinnehåll

Projektdefinition
Mål och målformulering
Fallgropar, svårigheter och hinder på vägen
Hur du planerar projektet
Faser i projektet
Förstudie-start-projektplan-milstolpar-tidsplan-resursplan-budget
Din roll som projektledare
Projektorganisation – roller och ansvar
Kommunikationen i projektet
Arbetsformer, rutiner och standards
Dokument för styrning och uppföljning
Säkra kvaliteten
Risker och riskhantering
Befrämjande av gruppens kreativitet
Lägesanalys och möten
Avslutning och att återföra erfarenheter

Projektledning nu

Projektledning

Våra utbildningar

Arbetsledarutbildning

Arbetsledarutbildning - Företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Besvärliga människor

Besvärliga människor - företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Kund- och klagomålshantering

Klagomålshantering - Företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Kundservice i världsklass

Kundservice som företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal som företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Projektledning i praktiken

Projektledare i företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

© foretagsanpassad-utbildning.se