Dags för nya fönster?

Dags för nya fönster?

Fönster fyller flera viktiga funktioner på ett hus eller en byggnad. De står för ljusinsläpp, de är viktiga för stilen och estetiken och de spelar dessutom stor roll för kvaliteten på inomhusklimatet. Det ombytliga och tidvis tuffa klimat som råder här i Skandinavien...
Ett fönster mot omvärlden

Ett fönster mot omvärlden

Husets skal är det som ska hålla tätt för väta och vind, och precis som den svaga punkten i en kedja så hjälper det inte hur tätt tak, väggar och golv är om inte fönster och dörrar är i gott skick. Fönster är inte enbart en möjlighet att få in ljus i bostaden utan det...