För bättre arbetsmiljö

För bättre arbetsmiljö

I större verkstäder och industrier har man ofta stora lokaler där man kan använda sig av en mängd olika hälsovådliga vätskor och material. Det är även mycket svårt att komma åt alla ytor för rengöring och därför behövs det något som renar luften för en hälsosam och...