Många skäl att mötas

Många skäl att mötas

Vi människor är flerdimensionella varelser. Vi har både intellekt och känsloliv, vi kan trivas med ensamhet men behöver sociala kontakter. Självklart har vi olika personligheter, något du kanske märkt hos dina kollegor eller släktingar. Vilka personer vi trivs med...