Redovisning sker regelbundet

Redovisning sker regelbundet

Redovisning utförs för att kontrollera och rapportera ekonomin hos ett företag eller en organisation. Alla företag och organisationer måste ha en ordnad bokföring, som sedan sammanställs i slutet av året och kallas årsbokslut. Detta sammanfattar året som gått. Främst...