Bokföring

Få hjälp med bokföring och bokslut

Få hjälp med bokföring och bokslut

Det är en utmaning att göra löpande bokföring och det kan rentav vara oekonomiskt att göra den själv. Är företaget eller den enskilda firman små företag, finns det möjligen pengar att spara, men även där kan det vara mycket värt att ta emot vägledning från en ekonomibyrå för att veta att bokföringen utförs på rätt sätt. Uppstår det fel skapar det ofta istället mer arbete i framtiden och garanterat större kostnader för att korrigera misstagen. Med hjälp av en ekonomibyrå får man hjälp med flera moment inom bokföring och bokslut. De kan dessutom hjälpa till med deklarationer, löneadministration och ekonomisk rådgivning.

 

 

Olika deklarationer

Alla företag måste lämna inkomstdeklarationer, oavsett om de är passiva eller aktiva. Det är väldigt viktigt att de deklarationer som skickas in till Skatteverket blir korrekta. Exempelvis ska man deklarera momsen även om man inte har haft någon moms, detta gäller om företaget är momsregistrerat och detsamma gäller företag som är registrerade som arbetsgivare. Det finns flera olika deklarationer och det varierar vilka som behövs för just ditt företag. Med hjälp av en ekonomibyrå går det att garantera att skatten blir betald i tid och att det administrativa blir korrekt. De olika deklarationer som kan förekomma för ett företag är:

 

  • Rapportering till Skatteverket
  • Skattedeklaration
  • Momsdeklaration
  • Personalens källskatt och sociala avgifter
  • Inkomstdeklaration för företag
  • Inkomstdeklaration för privatpersoner

 

Löneadministration och rådgivning

Många tycker att löneadministration kan vara krångligt och många anställda kanske känner till sina rättigheter men inte sina skyldigheter. Om lönerna är felaktiga eller bristfälliga kan arbetsklimatet bli riktigt tråkigt. Att löner blir rätt varje månad är extremt viktigt och därför kan det vara positivt att ta hjälp av en ekonomibyrå som hjälper till med dessa krångliga frågor, och företagaren kan dessutom få råd och tips. Ekonomibyråer har också stor  erfarenhet inom andra områden, som exempelvis skatterådgivning, bolagsjuridik och frågor angående företagsutveckling eller arbetsrätt.