markarbeten

Få hjälp med markarbeten i Brålanda

Få hjälp med markarbeten i Brålanda

Så gott som alla byggprojekt startar med markarbetet. Det går inte att komma ifrån att markarbetet är en enormt viktig del och utan det skulle inte många hus, vägar, uteplatser, eller vad det nu kan vara, stå stadigt eller hålla särskilt länge. I många projekt är markarbetet en stor post men genom att planera väl, göra delar av det själv och att använda sig av bra och pålitliga företag kan man få ner kostnaden.

För att huset ska stå stadigt på sin betongplatta eller för att stenarna på garageuppfarten ska klara bilens tyngd och ligga kvar måste markarbetet utföras på rätt sätt. Det är ett slitsamt och ofta tungt arbete och bara därför är det lätt att man slarvar om man gör det själv. Därför rekommenderas det starkt att man i stället tar hjälp av en bra markentreprenör.

Dräneringen är en viktig del i markarbetet

För att man ska kunna lägga en stadig grund till sitt bygge måste man först ta bort all matjord, sten och växtlighet. Det är ett omfattande arbete som kan variera beroende på platsens markförhållanden. Men med en grävmaskin eller bobcat underlättas arbetet. I de fall man inte kan återanvända det material som man har grävt bort måste man schakta bort det till en plats där man får dumpa det. 

Vid markarbeten i Brålanda finns det tillgång till flera bra företag med bra maskinparker och som kan hjälpa till med alla moment i markarbetet som att gräva ur och schakta bort överblivet material. Den avslutande delen i markarbetet är dräneringen. När marken är utgrävd gäller det att fylla på med dränerande material som grus och makadam och att sedan packa detta hårt, så betongplattan eller grusgångarna sedan kan anläggas ovanpå. Det gäller att det blir jämnt och är man det minsta osäker gör man bäst i att anlita en markentreprenör.