Gasservice stockholm

Gasnät erbjuder förnybar och effektiv energi för framtiden

Gasnät erbjuder förnybar och effektiv energi för framtiden

Kockar har länge haft kännedom om gasens fördelar. Deras gasspisar kommer snabbt upp i hög temperatur, är energisnåla och ger bättre stekresultat än elspisar. Om man som fastighetsägare i Stockholm vill koppla in sig på det kommunala gasnätet är det en relativt enkel och smidig process, nätet löper nämligen runt hela staden. Du kan göra upp en brasa och laga mat på naturgas med gott samvete energikällan är förnybar och fungerar även vid strömavbrott.

 

Stora krav på gasservice

Försäljningen av antalet gasdrivna köksmaskiner har ökat, vilket ställer allt högre krav på gasbranschen. Det krävs att man anlitar ett auktoriserat gasserviceföretag när man exempelvis installerar och reparerar en gasspis eller drar om en ledning. Vidare måste även de trasiga gasapparaterna bortforslas av branschkunniga.

Information om auktoriserade företag finns på Energigas Sverige. Att företaget är auktoriserat innebär att det är registrerat, godkänt och har de rätta försäkringarna. I Stockholm finns bland annat https://gasservice.nu/ som har gedigen erfarenhet och kunskap kring gasservice. De erbjuder en helhetslösning med allt från försäljning av gasspisar, installation/reparation till det byråkratiska runt om. De kan även arbeta med gasol allt för dina gasbehov.

 

Förbud och ansvar

Att anlita företag som inte är auktoriserade, att själv ge sig på en installation, eller att köpa en gasspis som inte är CE-märkt innebär en stor säkerhetsrisk och är därför förbjudet enligt lag. På spisens märkningsskylt finns informationen om huruvida spisen är CE godkänd eller inte. Därtill ställs även kunskapskrav på dig som gaskund, närmare bestämt ansvaret att veta vilket nät din uppkoppling tillhör.

I Stockholm är du antingen ansluten till stadsgasnätet (ZST) eller fordonsgasnätet (ZFO). Vilket nät du tillhör är också avgörande när du ska välja spis. Det är viktigt för att få rätt kvalitet på gasen. Information om nättillhörigheten står på din avtalsbekräftelse, men de allra flesta stockholmare är anslutna till stadsgasnätet.