grå starr

Grå starr - en vanlig ögonsjukdom hos medelålders och äldre

Grå starr - en vanlig ögonsjukdom hos medelålders och äldre

Grå starr är en ögonsjukdom som påverkar ögats lins. Sjukdomen är vanlig hos medelålders och äldre personer och kan orsaka suddig syn och förhindra att ljus når ögats baksida, vilket kan leda till synförlust om den inte behandlas i tid.

Vad är grå starr?

Grå starr, även känd som katarakt, är en ögonsjukdom som påverkar ögats lins, vilket orsakar suddig syn. Linsen är normalt klar och transparent, vilket gör att ljus kan passera genom den och nå ögats baksida där det omsätts till visuella signaler som skickas till hjärnan. Men när linsen blir grumlig eller ogenomskinlig, vilket är vad som händer med grå starr, blir synen suddig.

Grå starr utvecklas gradvis och orsakar vanligtvis inte smärta eller obehag i ögonen. Istället kan de första symptomen vara suddig syn, svårigheter att se i svagt ljus eller en känsla av att det finns en ”film” över ögonen. Personer med grå starr kan också uppleva att färger verkar bleka eller att de har svårt att läsa eller köra på natten.

image

Vad orsakar grå starr?

Det är inte helt klart vad som orsakar grå starr, men det finns flera faktorer som kan öka risken för att utveckla sjukdomen, inklusive:

  • Ålder: Grå starr är vanligare hos personer över 60 år.
  • Diabetes: Personer med diabetes löper en högre risk för att utveckla grå starr.
  • Skador på ögonen: Skador på ögonen kan öka risken för att utveckla grå starr senare i livet.
  • Utsättning för solljus: Långvarig exponering för UV-strålning kan öka risken för grå starr.
  • Rökning: Rökning ökar risken för grå starr.

Vad kan man göra för att förebygga och behandla grå starr?

Det finns inga kända sätt att förebygga grå starr, men det finns vissa steg man kan ta för att minska risken för att utveckla sjukdomen. Att minska exponeringen för solljus genom att använda solglasögon eller hatt när man är utomhus kan minska risken för grå starr. Att sluta röka och ha en hälsosam livsstil kan också minska risken för sjukdomen.