kontorsmoduler

Kontorsmoduler gör det möjligt

Kontorsmoduler gör det möjligt

Att bygga nytt är ett stort och långsiktigt projekt. När man byggt så kommer det att stå där länge. Kostnaderna kan skena iväg och risken är att när det är byggt så har förutsättningarna förändrats och byggnaderna behövs kanske inte längre. Då önskar man att man tänkt annorlunda.

När det uppstår akut behov av en ny eller större lokal så måste det åtgärdas omedelbart. Det fungerar inte att börja planera för ett nybygge som det kommer att dröja år innan man kan börja använda. Ett alternativ är att hyra in sig i andra lokaler, men då hamnar man oftast långt ifrån verksamheten.

Lösningen på problemet är att hyra in kontorsmoduler. Man förbinder sig bara under den tid som byggnaden behövs och man kan få den i direkt anslutning till sin verksamhet. Antingen hinner man bygga en ny lokal under tiden man hyr, eller så är det bara under just en tid som man behöver större lokaler. Då hinner man utvärdera utvecklingen och se om det verkligen är en god investering att bygga nytt.

 

 

Dagens kontorsmoduler fyller alla krav

De flyttbara modulerna anpassas helt efter kundens behov. Man gör en skiss på hur det ska se ut, och sedan sätts modulerna enkelt på plats. Leverans och montering sköter företaget som hyr ut dem om. Efter inflyttningen, och under hyrestiden, blir modulerna skötta tills man inte längre behöver dem.

Byggnaden kan bli i flera plan och ställas direkt i anslutning till befintlig byggnad, eller på marken bredvid. Konstruktionen är självbärande vilket innebär att man kan sätta ihop olika delar precis som man vill. Standarden på dagens kontorsmoduler är väldigt hög och de upplevs inte som tillfälliga lokaler. Genom att använda bärande ytterväggar kan man få stora öppna ytor.

När hyresperioden är förbi, plockas modulbyggnaden ned, tas om hand och sänds för förvaring och rekonditionering.

Läs fler artiklar på våra andra sajter:

https://lifestylebloggar.se/

https://livsstilsbloggar.se/

https://lifenewz.se/

https://bramotion.se/

https://friskhetsbloggen.se/

https://godmotion.se/

https://kondi-bloggen.se/

https://lev-livet.se/

https://lev-sunt.se/

https://motionera-mera.se/

https://sundhetsbloggen.se/

https://sundhetstips.se/