truckservice

Lyfta och flytta

Lyfta och flytta

Truckar är ett populärt och användningsbart arbetsverktyg inom en mängd olika områden. Så pass så att det finns truckar i en oändlig mängd storlekar och utföranden ända från handtruckar till enorma anläggningsmaskiner. Gemensamt för alla truckar är att de som vanligaste tillbehör har gafflar, med vilka man kan lyfta upp och förflytta exempelvis lastpallar. Vilket är det vanligaste sättet att frakta gods på. Truckar finns på många företag ända från små butiker till större byggarbetsplatser, och handtruckarna är så enkla att använda att de flesta klarar det med endast en kort introduktion.

 

Skötsel och service

Truckservice i Göteborg är något som regelbundet behöver utföras på trucken. Vare sig man använder sig av den mindre handdragna varianten med endast gafflar, eller en större maskin med såväl gafflar som andra tillbehör, så behövs det både daglig och återkommande omsorg om arbetsverktyget. Det är där som företaget som utför truckservice kommer in. Den dagliga omsorgen sköter man om på plats men när det kommer till service så ska den utföras av någon som är auktoriserad och vald av antingen hyrfirman eller ägaren, precis som med bilar och andra fordon och maskiner.

 

Hur man gör

Vid en truckservice går man igenom alla truckens delar och precis som vid en bilservice, följer servicen ett schema beroende på hur långt trucken gått. Eller hur många timmar som trucken varit i drift. Kontroll av alla delar, påfyllning av vätskor och utbyte av slitagedelar ligger på listan som ska följas noggrant. När servicen är klar markeras detta såväl i en loggbok som genom att sätta ett märke på trucken. Där står det när servicen är utförd och av vem. På det sättet är det enkelt för en kontrollant att enbart genom att titta på trucken, kunna se om servicen är skött och om arbetsverktyget på det sättet är säkert och tillåtet att vara i drift.