Projektledarutbildning

Projektledare - ett framtidsyrke

Projektledare - ett framtidsyrke

Projektledare av olika slag är eftertraktade på marknaden. Både företag och offentlig sektor arbetar ofta i projektform och behöver därför både juniora och seniora projektledare med utbildning och olika kompetenser. För att bli en bra projektledare krävs kunskap inom sektorn. Men projektledaren behöver mer än enbart kompetens inom området. För att lyckas behöver du som vill bli projektledare också kunna hålla många bollar i luften, veta hur du ska arbeta utefter budget och inte minst vara en bra ledare. Som ledare måste du inge förtroende och dessutom kunna delegera.

 

 

Hur blir du en bra projektledare?

Förutom att du behöver kunna området som du arbetar med behöver du kunskaper om olika metoder och känna dig trygg i ditt ledarskap. Det bästa är att gå en utbildning, och ett exempel på ett företag som erbjuder en bra projektledarutbildning är http://www.wenell.se/ som riktar sig till både erfarna och oerfarna projektledare. Du behöver kunna olika projektmetoder, dels för att kunna jobba strukturerat dels för att kunna hantera fackuttryck som används. För att kunna leda ett projekt behöver du även ha en klar bild över syftet och målet med projektet. Vidare ställer rollen som projektledare krav på att du ska vara flexibel. Det kan hända mycket som inte var planerat under ett projekt, och då behöver du snabbt ställa om.

 

Kommunikation och tydlighet

En bra projektledare måste se till att teamet och externa samarbetspartners inser varför de ska följa instruktioner, vad de ska göra och hur ni ska gå tillväga. Tydlighet är också viktigt för att dina medarbetare ska förstå instruktionerna, tänk på att kombinera skriftliga med muntliga instruktioner. Använder du bara mail är risken att informationen försvinner på vägen eller att alla inte förstår. Ha därför regelbundna möten, de kan vara fysiska eller virtuella. Återigen är ledarskapet något du behöver arbeta med, för en trygg ledare kommer att lyckas bättre.