fysioterapeut

Rehabilitering av rörelseförmåga

Rehabilitering av rörelseförmåga

Många av oss går med små eller större smärtor eller stelhet som gör att vi känner en begränsning i vår rörelseförmåga. -“Nej, det kan jag inte göra, jag har ont i  ryggen”. Känns det igen? Hur många gånger hör man inte människor runt omkring avstå från saker på grund av smärta. ”Nej, jag har ont i knäet,” när du föreslår en promenad.

En del vänjer sig vid detta och det blir en del av dem, men också en ständig begränsning. Andra tänker “det här måste jag åtgärda”. Bor du i Västmanland och är en av dem som vill bli av med begränsningar, kontakta en sjukgymnast i Köping. Läs mer på http://www.slottspraktiken.se/.

 

Förebygga skador och främja hälsa

Vare sig du skadat dig och upplever smärta och begränsning i rörelse av det, eller du riskerar att skada dig, till exempel en förslitning, kan fysioterapeuten hjälpa dig.

Många söker inte hjälp förrän det redan har uppstått en skada, men fysioterapeuter arbetar mycket preventivt. De ger råd om hur man undviker eller begränsar skador. Ta till exempel tunga lyft i vården. Fysioterapeuten kan visa på exempel om hur man ska tänka och agera för att lyfta rätt. Därmed minskar belastningen på känsliga delar, och istället stärks musklerna.

 

 

Tålamod ger resultat

Om du sökt för till exempel smärta i ryggen, kan du få bra hjälp hos fysioterapeuten. De är utbildade på att veta vilka övningar man kan utföra själv, för att stärka muskler och mjuka upp stela leder. Ofta får man med sig övningar att själv utföra hemma. Men det är lika viktigt att de utförs rätt.

Några besök hos fysioterapeuten är viktiga för att han eller hon ska hjälpa dig att utföra rörelserna på rätt sätt. Rätt utförda och med tålamod, brukar de flesta bli hjälpta av övningarna. Så länge de blir av!