Akustikmätningar

Spelar du för högt?

Spelar du för högt?

Är det du som har ljudet på för högt på din TV, eller är det bara grannen som är gnällig? Det är inte ovanligt att exempelvis äldre personer behöver skruva upp volymen, och inom vissa gränser och även en stor del av dygnet får faktiskt grannarna finna sig i det. Man har rätt till att spela blåsinstrument eller piano om man vill, men inte mitt i natten. Det kan också hända att du har en ovanligt gnällig och kverulantisk granne. Så vem ska avgöra saken när ord står mot ord? Jo, en seriös akustikmätning ger svart på vitt om hur hög ljudnivån är. 

 

Få ett klart besked på läget

Om du behöver göra t.ex. akustikmätningar i Skåne, finns det företag som kommer ut till dig och fixar mätningen professionellt. Det är bra att veta hur hög ljudnivån är för att kunna göra något åt det. Ibland får man bara sänka volymen, och då är det enkelt, men det kan också vara störande trafik, järnvägsvagnar som gnisslar från godståget, flygplan som går ner för landning över hustaket och många fler situationer. Då kanske det behövs bullerskydd. En hyresvärd har skyldigheter att göra sitt bästa för att undvika skadligt buller. 

 

Pang i bygget kan vara störande

I nybyggda hus är det regel att man mäter luftljuds- och stegljudsisolering, man gör efterklangsmätningar, och i samband med bygget väljs det ofta material som ska vara så tysta som möjligt. Det kanske smäller lite väl högt på sina håll i huset? På arbetsplatser kan det också behövas mätningar av ljudet från bullrande maskiner, så att personalen får rätt hörselskydd. Det går ibland att sätta huvar på maskiner som låter högt. Man mäter upp ljudnivån med en bullerdosimeter, och därefter kan man se vilka åtgärder som behövs. Alla mätningar dokumenteras, så att arbetsgivaren kan visa att han fullgör sina åtaganden mot personalen.