Företagsanpassad utbildning

Från behov till företagsanpassad utbildning

Utbildningen läggs upp efter förhållandena på ditt företag, med utgångspunkt från deltagarnas behov och tidigare kunskaper. Utbildningen kan genomföras på företaget eller i valfri lämplig lokal. Tillsammans med våra utbildningsledare analyserar och identifierar vi kompetensbehovet som föreligger på företaget. Utbildningen anpassas och skräddarsys sedan efter behovet.

Vi utformar ett utbildningsprogram med tillhörande offert. Vi planerar, genomför och följer upp utbildningen. Tillgodosedda utbildningsbehov ökar lönsamheten Målsättningen med våra företagsanpassade utbildningar är att ta fram ett utbildningsprogram anpassat efter ert företags behov och på så sätt stödja er i att skapa bättre förutsättningar för en stabilare företagsutveckling. Då kompetensen ytterligare höjs på företaget efter en anpassad utbildning, blir konsekvenserna oftast stärkta kundrelationer, nya uppdrag, ökade marknadsandelar och därmed ökad lönsamhet.

Företagsanpassad utbildning – fördelar

En intern kurs anpassad för er organisation medför flera fördelar, t ex:

• Utbildningens innehåll, upplägg och nivå anpassas till era specifika behov

• Ni bestämmer själva datum för utbildningen så det stämmer med företagets verksamhet

• Sekretessen bibehålls i och med att inga utomstående deltar

• Deltagarna kan utbyta erfarenheter och kunskaper från den egna organisationen

• Hela arbetsgrupper får aktuell information och kunskaper på en och samma gång

Våra öppna kurser kan erbjudas som företagsanpassad utbildning. Kontakta oss för mer information eller offert direkt: peter.strom@hjartum.se

Företagsanpassad utbildning – prisvärt alternativ

Att genomföra en kurs på hemmaplan och beställa en företagsanpassad utbildning är ett mycket prisvärt alternativ till att gå öppna utbildningar, i varje fall om ni är flera som behöver samma kunskap. Ni slipper kostnaden för resor och hotell och kan dessutom diskutera interna saker på ett annat sätt än om det finns utomstående deltagare med. En annan bra sak är att alla får samma information och samma kunskap samtidigt. Om inte alla kan vara borta från arbetet under samma dag är det bra att lägga flera utbildningstillfällen med inte alltför långt mellanrum efter varandra. Ytterligare en fördel med en företagsanpassad utbildning är att det är ni som bestämmer när den ska genomföras. Ni kan förlägga den till de veckodagar och de klockslag som passar er bäst. Det är inte ovanligt att kursen läggs en lördag eller under sen eftermiddag och kväll, för att inte störa den ordinarie verksamheten.

Populära kurser som företagsanpassad utbildning

Många väljer att utgå från en öppen utbildning och lägga till eller dra ifrån ämnen, så att kursen blir som man önskar. Kundservice och kundbemötande är populära områden för en företagsanpassad utbildning. Här plockar de flesta in avsnitt om effektiva kundsamtal, att ge det lilla extra, inställningen till service och klagomålshantering. Utveckling av teamet som arbetar tillsammans med kunderna hör också hit, liksom kunskap om retorik och kroppsspråk. Ett annat vanligt tema för interna kurser är olika former av ledarskapsutveckling. Stora företag samlar ihop alla nyanställda chefer och genomför en utbildning där man väver samman interna värderingar och företagsmål med allmän kunskap om ledarskap och kommunikation. Andra fräschar upp kunskaperna i medarbetarsamtal och lönesamtal och låter cheferna gå en företagsanpassad utbildning, där sådana samtal står i fokus tillsammans med interna mallar och frågeställningar.

Företagsanpassad utbildning är lönsamt och praktiskt

Ett annat uppskattat område är att lära ut och informera inom och utom organisationen. Många företag har behov av att nå ut med budskap till sina anställda, till media, intressenter och allmänheten men saknar kunskap om hur detta görs på bästa sätt. Att låta nyckelpersoner gå en kurs i att utbilda och informera kan därför vara lönsamt och praktiskt. Att hantera besvärliga personer är ett mycket populärt tema, som passar både som hel- och halvdagsutbildning. Kan med fördel kombineras med konflikthantering, men då behövs minst en hel dag.

Företagsanpassad utbildning – skräddarsydd kurs

Egentligen kan en företagsanpassad utbildning ta upp vilket ämne som helst. Det finns lika många varianter som det finns organisationer. Det är just det fina med att ta hem utbildningen till företaget, att innehållet kan skräddarsys exakt så som ni vill ha det. Till exempel kan en kurs i kundservice se olika ut för en fysisk butik och en nätbutik. Av naturliga skäl sker kundkontakten öga mot öga i en vanlig butik, medan den sker via mejl eller telefon för nätbutiken. Kundbemötandet blir därför något annorlunda och man kan behöva lägga tyngden på olika saker. Att tekniken fungerar är till exempel totalt avgörande för nätföretaget. Blir det ofta stopp på hemsidan eller i mejlprogrammet kommer företaget att uppfattas som mindre kundvänligt och kunden väljer kanske någon annan. För den fysiska butiken är det personliga bemötandet av stor vikt och sådana saker som gester, miner och ögonkontakt får stor betydelse för hur servicen uppfattas.

Företagsanpassad utbildning nu

Företagsanpassad utbildning

Våra utbildningar

Arbetsledarutbildning

Arbetsledarutbildning - Företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Besvärliga människor

Besvärliga människor - företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Kund- och klagomålshantering

Klagomålshantering - Företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Kundservice i världsklass

Kundservice som företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal som företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Projektledning i praktiken

Projektledare i företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

© foretagsanpassad-utbildning.se