Företagsinterna kurser

Företagsinterna kurser – ett prisvärt alternativ

När ni är många från samma arbetsplats som behöver nya eller uppdaterade kunskaper är företagsinterna kurser både kostnadseffektivt och praktiskt. Ni kan spara in på kostnaderna både genom att avgiften per person blir lägre men framför allt genom att undvika utlägg för hotell och resor. Den riktigt stora vinsten får ni dock genom att alla får samma kunskaper samtidigt. Det är också ett ypperligt tillfälle för er att nå ut med intern information till medarbetarna, såsom nya riktlinjer, ändrade rutiner eller organisatoriska förändringar. Planeringen av utbildningen gör ni tillsammans med den föreläsaren vi föreslår. Vi tittar alltid på vilka behov ni har och vilka förutsättningar som gäller för just er och därefter matchar vi detta mot den föreläsare som passar bäst. Vi har marknadens bästa och mest eftertraktade utbildningsledare i vår stab av föreläsare, vilket borgar för hög kvalitet, både vad gäller utförande och innehåll.

Vilka företagsinterna kurser finns?

Svaret på den frågan är att i stort sett alla våra kurser kan fås som företagsinterna kurser. Antingen kan utbildningen genomföras precis enligt upplägget för den öppna kursen eller så kan den anpassas. Vanligast är att kunden vill skräddarsy upplägget så att det passar dem som hand i handsken. Ett exempel kan vara att alla som arbetar inom kundtjänst behöver gå en kurs i kundservice. Särskild tyngd ska läggas på klagomålshantering och man vill även ha med ett avsnitt om hur kundteamet kan utvecklas och sammansvetsas som grupp. Med dessa preferenser som bas plockar vi fram ett förslag till upplägg, som presenteras för kunden. Upplägget godkänns och detaljerna utarbetas mellan kunden och den eller de föreläsare som valts ut för uppdraget.

Tidsfördelen med företagsinterna kurser

En annan viktig aspekt på företagsinterna kurser är tiden. Ni kan själva bestämma precis när kursen ska hållas; på dagen, på eftermiddagen med efterföljande middag, på kvällen med mingel efteråt, under en veckas tid så att personalen kan delas i lämpliga grupper per dag, på helgen för att inte störa den löpande verksamheten och så vidare. Ni väljer själva om ni vill lägga in ett utbildningspass som en del av ert egna program under exempelvis en kick-off eller om ni vill ha en kurs som sträcker sig över en eller flera heldagar. Olika kurser lämpar sig olika bra som korta respektive längre utbildningspass. En grundregel säger att minst en halvdag behövs om utbildningen ska ge några bestående kunskaper. Endagsutbildningar är annars att föredra, både ur läro- och kostnadssynpunkt.

Platsfördelen med företagsinterna kurser

När ni tar hem företagsinterna kurser till ert företag kan ni själva bestämma var kurserna ska förläggas. Ni kan använda era egna lokaler, men vanligast är att använda någon av de lokala konferensanläggningarna. Det finns flera fördelar med att lägga kursen utanför de egna lokalerna. Deltagarna riskerar inte att bli störda av den dagliga verksamheten, utan kan till fullo koncentrera sig på utbildningen. Ny inspiration och nya idéer brukar frodas lättare i en miljö där man inte vistas dagligen. Fika och lunch brukar nästan alltid kunna skötas av konferensanläggningen och ni slipper lägga energi på sådana saker.

Företagsinterna kurser – fler fördelar

Ytterligare en fördel med företagsinterna kurser är sekretessaspekten. Ni kan ta upp interna frågor utan att riskera att någon utomstående får kännedom om känslig information. Särskilda problemområden kan redas ut mer effektivt under en intern kurs än under en öppen och lösningar kan diskuteras och utarbetas. Även om det också är bra att medarbetarna kommer ut och deltar i öppna kurser för att få tillfälle att träffa andra i samma situation och vidga sina nätverk, så är företagsinterna kurser oslagbara när interna rutiner och metoder ska förmedlas eller utarbetas.

Företagsinterna kurser nu

Våra utbildningar

Arbetsledarutbildning

Arbetsledarutbildning - Företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Besvärliga människor

Besvärliga människor - företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Kund- och klagomålshantering

Klagomålshantering - Företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Kundservice i världsklass

Kundservice som företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal som företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Projektledning i praktiken

Projektledare i företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

© foretagsanpassad-utbildning.se