hydraulik - tryckluft - industrifilter

För bättre arbetsmiljö

För bättre arbetsmiljö

I större verkstäder och industrier har man ofta stora lokaler där man kan använda sig av en mängd olika hälsovådliga vätskor och material. Det är även mycket svårt att komma åt alla ytor för rengöring och därför behövs det något som renar luften för en hälsosam och bra arbetsmiljö.

Genom att installera stora luftrenare med industrifilter kan man sörja för att minimera damm och partiklar i personalens inandningsluft. Det blir också lite som en rengöringsenhet eftersom luftburna partiklar landar i industrifiltret istället för på ytorna i lokalen. 

Dags för byte

Med hjälp av sensorer kan man mäta både partiklar i luften och hur nedsmutsade industrifiltrena är. En indikator talar om när det är dags för byte och därmed kan man känna sig trygg med att luften hålls på den nivå av renhet som man har bestämt sig för att hålla.

Beroende på sort och skick på industrifiltret så skickas de tillbaka för rengöring eller kasseras. Men de flesta industrifiltrena är gjorda för att återanvändas efter rengöring, vilket gör det till en miljömässigt bra produkt. Givetvis hanterar man smutsen från hydrauliken och tryckluften som hamnar i industrifiltrena noggrant så det inte kommer ut i hav eller sjö.  

Stora som hus

Luftrenare i bostadshus och för industri håller helt olika mått och har skilda funktioner. I en industrilokal är ofta luftrenaren där industrifiltret sitter stora som mindre hus. På insidan finns en sugenhet och eventuellt också de mätare och sensorer som används. När man byter ett industrifilter gör man det oftast från insidan då det är enklast.

På större luftrenare finns det därför även trappor som gör att man når alla filter utan stege eller någon annan mindre stabil konstruktion. Är det ett större utbyte av industrifilter så kan det spara tid om man kan vara två personer som hjälps åt med bytet.