pumpservice - pumpar Kristianstad

Pumpar i Kristianstad mer än vid översvämningar

Pumpar i Kristianstad mer än vid översvämningar

Kristianstad drabbas ofta av översvämningar och i framtiden beräknas det bli allt vanligare. Anledningen är att kommunen och staden ligger väldigt låglänt. Därför är Kristianstad särskilt utsatt för översvämningar. Kristianstad kommun arbetar aktivt med planer för hur staden och kommunen i stort ska skyddas mot kommande klimatförändringar. Troligen kommer det krävas stora insatser från både kommun och enskilda invånare.

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att säkra sin fastighet mot översvämningar. Det gäller vid exempelvis oväder, och pumpar är då en viktig del. Skulle översvämningen i fastigheten bero på exempelvis brister i avloppsnätet eller vattennätet kan kommunen ha ett ansvar.

Viktigt med pumpar vid översvämningar

Har du hus med källare eller bor nära vattendrag i Kristianstad bör du ha pump hemma. Det är bra att läsa på vad vilka skyldigheter du har som fastighetsägare. Kristianstads kommun har riktlinjer och du kan även vända dig till MSB. 

När det kommer till pumpar kan det vara avgörande om källare översvämmas, eller det tränger in vatten i huset. Tänk på att om du får översvämning att elen inte bör användas utan det kan krävas speciella typer av pumpar med aggregat. Det är svårt att förutspå hur ofta Kristianstad kommer drabbas av svåra oväder eller andra faktorer som leder till översvämningar. Det går att konstatera att det är ett återkommande problem som bara riskerar att bli värre.

Pumpar är inte bara till för vatten

Dessutom används inte pumpar i Kristianstad bara för att pumpa bort vatten utan kan även användas inom exempelvis tillverkningsindustrin. Den typen skiljer sig från dem som används vid produktion av livsmedel eller för annan typ av tillverkning. Industrier och tillverkningsproduktion måste också i samråd med kommunen förbereda sig för framtiden. I varje kommun finns det en arbetsgrupp och det ska finnas en kris-och beredskapsplan där kommunen arbetar med invånare och företag. 

Läs fler artiklar på våra andra sajter:

https://hus-bloggaren.se/

https://hus-bloggar.se/

https://husnews.se/

https://bygg-ideer.se/

https://familje-bostaden.se/

https://familjens-hus.se/

https://hemmafixaren.se/

https://hemmet-tomten.se/

https://hus-hem.se/

https://hus-sidan.se/

https://villa-posten.se/

https://villa-sidan.se/