redovisning

Redovisning sker regelbundet

Redovisning sker regelbundet

Redovisning utförs för att kontrollera och rapportera ekonomin hos ett företag eller en organisation. Alla företag och organisationer måste ha en ordnad bokföring, som sedan sammanställs i slutet av året och kallas årsbokslut. Detta sammanfattar året som gått. Främst används detta för att få en överblick utifrån av personer som är intresserade av, eller inblandade i, företaget. Det kan vara exempelvis anställda, ägare, finansiärer, leverantörer och kunder. Vill man investera i företaget kan man vilja veta innan om det har en bra ekonomi och inte riskerar att gå i konkurs. Är man chef för ett företag kan det också vara så att man vill ha insyn i hur bra det går för företaget genom att få det svart på vitt, och se tydliga siffror. 

 

Granskas utifrån vid en revision

Redovisningen kan också behövas granskas av en oberoende part för att se till så att den är korrekt och inget har blivit fel i bedömningen. Det som sker då kallas för revision. Det är styrelsens ansvar att den ekonomiska redovisningen sköts och är rättvisande. All redovisning bör ske enligt god redovisningssed, vilket innebär att det finns en del normer som sedan får anpassas efter företagets storlek och vilken bransch det gäller. Det finns alltså inga fasta lagar som alltid måste följas till punkt och pricka, utan endast en väletablerad sed som alla redovisningsekonomer känner till.

 

 

Anlita någon som kan

För den som har ett företag i Stockholmsområdet finns det ett företag som erbjuder redovisning i haninge. De sysslar exempelvis med bokföring, redovisning, lönehantering och bokslut. Istället för att göra detta själv och riskera att det blir fel finns det alltså kompetent och pålitlig personal att anlita. Det är många steg som måste bli rätt, och i värsta fall kan man riskera böter ifall redovisningen inte är skött korrekt med rätt angivna siffror.