Kunskap är makt

Kunskap är makt

”Scientia vis” det vill säga ”kunskap är makt”. Den som vet, är också den som kan tala, agera, övertala, förklara, resonera, argumentera, förstå skillnader, föra jämförelser. Den med kunskap kan ”sätta dagordningen” och leda. Hur lär vi oss, och vad ska vi lära oss?...