skola malmö

Kunskap är makt

Kunskap är makt

”Scientia vis” det vill säga ”kunskap är makt”. Den som vet, är också den som kan tala, agera, övertala, förklara, resonera, argumentera, förstå skillnader, föra jämförelser. Den med kunskap kan ”sätta dagordningen” och leda. Hur lär vi oss, och vad ska vi lära oss? Frågor vars svar varierar över tid, mellan länder och kulturer. I Sverige har vi styrdokument som reglerar vad vi ska lära oss i skolan- oavsett om det är en friskola eller en kommunal skola. Svensk skola är obligatorisk, gratis men skattefinansierad. I Sverige bejakar vi att barn är olika och därför behöver lära sig saker på olika vis.

 

Olika men lika

Just med tanke på att olika individer är olika och därmed har olika behov och förutsättningar så har vi i Sverige ett fritt skolval. Det betyder att föräldrar kan välja den grundskola och förskola som de önskar att deras barn ska gå i. I Sverige gäller den så kallade närhetsprincipen. Det betyder att ett barn har rätt att få en plats i den skola som är närmast dess bostad. Men föräldrarna kan enligt ovan bestämma om barnet ska gå i en annan skola.

 

 

Barnets behov och intresse ska styra

Det finns både kommunala skolor och friskolor att välja mellan. Olika skolor kan ha olika pedagogik, klasstorlekar och profiler. Skolor får inte ha antagningsprov, förutom om det exempelvis gäller musikskolor eller liknande. Ska du välja en skola i malmö så finns också skolor som utgår från Friluftsfrämjandets pedagogik I Ur och Skur. Denna pedagogik är utvecklad för att nå läroplanens mål genom utomhuspedagogik, friluftsliv, upplevelsebaserat lärande och medvetet ledarskap. Två sådana skolor med förskola är exempelvis Skabersjöskolan i Skabersjöby och Ekomyran i Toarp – visionen här är nyfikna, trygga och friska barn. Du vet bäst vad dina barn har för behov och vet därför också bäst vilken skola som bäst motsvarar ditt barns behov.